image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lễ hội Ngũ Linh Từ năm 2023
Lượt xem: 319

         Đền Gắm là ngôi Đền thiêng nằm trong Ngũ Linh Từ tôn thờ Danh tướng Thái Phó Ngô Lý Tín - người có công lao to lớn dẹp giặc ngoại bang, giữ yên bờ cõi thời vua Lý Cao Tông (Thế kỷ thứ XII). Thực hiện Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 09/5/2023 của Uỷ ban nhân dân huyện Tiên Lãng về tổ chức Lễ hội Ngũ Linh Từ năm 2023, theo kế hoạch ngày 18/8/2023 Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Toàn Thắng, các ban, ngành đoàn thể cùng cấp uỷ chi bộ, lãnh đạo thôn Cẩm Khê, Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Gắm long trọng tổ chức lễ Mộc Dục, tế cáo yết Đức Thánh Đền Gắm để ngày 19/8/2023 rước Đức Thánh về Đình Cựu Đôi tế lễ cầu đảo, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an.

anh tin bai

Thượng tọa Thích Quảng Minh cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương, Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Gắm tổ chức Lễ Mộc Dục (Bao sái) trước khi tế cáo yết Đức thánh, rước ngài về Đình Cựu Đôi tế lễ cầu đảo, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an./.

anh tin bai

Thượng tọa Thích Quảng Minh cùng các đồng chí lãnh đạo địa phương, Ban quản lý Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Đền Gắm tổ chức Lễ Mộc Dục (Bao sái) trước khi tế cáo yết Đức thánh, rước ngài về Đình Cựu Đôi tế lễ cầu đảo, mưa thuận gió hoà, quốc thái dân an./.

anh tin bai

Nhân dân địa phương tổ chức rước Đức thành Đền Gắm về Đình Cựu Đôi tế lễ./.

anh tin bai

Đoàn rước Kiệu Bát Cống./.

anh tin bai

 

anh tin bai

Đoàn rước Kiệu Long Đình./.

anh tin bai

Đoàn múa quạt./.

anh tin bai

Vị trí Đoàn rước Đền Gắm thôn Cẩm Khê, xã Toàn Thắng, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng./.

Tin khác

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới