image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 của huyện và xã Tăng cường quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Lượt xem: 454
Kế hoạch số 38/KH-UBND Ngày ban hành: 04/5/2023 Người ký: Đồng chí Chủ tịch UBND xã Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Tải về

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới