image banner
Năm 2023 Tăng cường công tác quản lý đất đai - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Các đoàn thể và CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Minh Hâu tích cực tham gia XD NTM kiểu mẫu
Lượt xem: 35

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, xã Toàn Thắng có 213 hộ thuộc diện hiến đất thổ cư để GPMB thi công các tuyến đường với diện tích 5.215.3 m2, đến nay các hộ đã cơ bản nhất trí hiến đất. Trong ảnh các đoàn thể, CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Minh Hậu giúp đỡ gia đình bà Đặng Thị Sam vợ Thương binh, nạn nhân chất độc da cam/Ddioxin dỡ nhà hiến đất làm đường giao thông! 

Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai

Các chi hội đoàn thể và CLB Liên thế hệ tự giúp nhau thôn Minh Hậu hỗ trợ gia đình bà Đặng Thị Sam - Vợ Thương binh, nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin tháo dỡ nhà hiến đất làm đường giao thông xây dựng NTM kiểu mẫu!

Tin khác

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới